Voor verwijzers

Het gewone leven met professionele begeleiding

Een gezinshuis combineert het gewone leven met de professionele begeleiding van gezinshuisouders. Minimaal één van beide ouders heeft aantoonbare ervaring in de jeugdhulp. Ze worden ondersteund door professionals zoals een gedragswetenschapper en ambulant hulpverlener. Bij een plaatsing werken wij volgens de matchingsprocedure zoals vastgesteld door het Nederlands Jeugd Instituut.

Thorzo verzorgt voor tien gezinshuizen, verdeeld over Limburg, de plaatsingen en borgt de kwaliteit. Medewerkers van de gemeentelijk toegang en gecertificeerde instellingen kunnen aanmeldingen hier doorgeven.

Hieronder staat de plaatsingsprocedure stapsgewijs benoemd;

  1. Invullen aanmeldformulier
  2. Eerste contact, korte duidelijke beschrijving over jeugdige
  3. (evt Anonieme) Dossier bespreking
  4. Overleg met gezinshuisouder
  5. Overleg met gezagsdrager
  6. Overleg met ouders
  7. Kennismaking jeugdige met gezinshuisouder
  8. plaatsing
CONTACT MET ONS