Voor verwijzers

Het gewone leven met professionele begeleiding

Een gezinshuis combineert het gewone leven met de professionele begeleiding van gezinshuisouders. Minimaal één van beide ouders heeft aantoonbare ervaring in de jeugdhulp. Ze worden ondersteund door professionals zoals een gedragswetenschapper en ambulant hulpverlener. Bij een plaatsing werken wij volgens de matchingsprocedure zoals vastgesteld door het Nederlands Jeugd Instituut.

Thorzo verzorgt voor elf Limburgse gezinshuizen de plaatsingen en borgt de kwaliteit. Medewerkers van de gemeentelijke toegang en gecertificeerde instellingen kunnen aanmeldingen hier doorgeven.

CONTACT MET ONS