U heeft een klacht of een tip?

Thorzo wil graag dat jeugdigen en hun ouders tevreden zijn over de hulp die ze ontvangen. Wij staan daarom open voor tips en klachten. Wij willen daarvan leren en onze hulp verbeteren. Als iemand niet tevreden is over de hulp van gezinshuizen die aangesloten zijn bij Thorzo of het gedrag van een medewerker van Thorzo, dan horen wij dat graag. Geef de persoon waarover het gaat de kans om iets te herstellen door er over te praten en samen naar een oplossing te zoeken.

Ondersteuning en onafhankelijke klachten commissie

Als u wilt kunt u ondersteuning vragen van iemand in wie u vertrouwen heeft. Ook kunt u contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg voor cliënten via het telefoonnummer 088-555 10 00 of via www.akj.nl. Elke jeugdige heeft een vertrouwenspersoon bij het AKJ. Deze vertrouwenspersoon kan u helpen om uw klacht goed te verwoorden en toe te lichten. Zij kunnen mee komen naar een gesprek met de gezinshuisouder en eventueel anderen waarover de klacht is ingediend.

U kunt ook een gesprek plannen met de directie van Thorzo. Via info@Thorzo.nl kunt u dit gesprek aanvragen. Ook bij dit gesprek kunt u iemand mee nemen die u vertrouwt. Dit kan de vertrouwenspersoon van het AKJ zijn.

U kunt een klacht indienen bij een onafhankelijke organisatie. Dit kunt u doen bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. De procedure die bij onvrede of een klacht wordt gevolgd, vindt u op de website www.klachtenportaalzorg.nl. Op deze website kunt u een klachtenformulier invullen.

Onze gegevens:

  • Zorgorganisatie ThorZo lidnummer: 6257
  • Gezinshuis Thor lidnummer: 6257
  • Gezinshuis ‘T KlaverkeVeer Lidnummer: 13670
  • Gezinshuis Novo Horizon lidnummer: 13677
  • Gezinshuis Jonel lidnummer: 8408
  • Gezinshuis Avélie lidnummer: 8048
  • Gezinshuis Math&Mirjan lidnummer: 13671
  • Gezinshuis SterQ Samenwerk lidnummer 15240
  • Gezinshuis SamSam lidnummer 14986
Klachtenportaal zorg