Klachtenregeling

Thorzo wil graag dat jeugdigen en hun ouders tevreden zijn over de hulp die ze ontvangen. Wij staan daarom open voor commentaar en klachten. Wij willen daarvan leren en onze hulp verbeteren. Als iemand niet tevreden is over de hulp van gezinshuizen die aangesloten zijn bij Thorzo of het gedrag van een medewerker van Thorzo, dan horen wij dat graag. Erover praten is de beste manier om uw ongenoegens te uiten en een probleem op te lossen. Doe dat met degene over wie het gaat. Dit kan de gezinshuisouder zijn of iemand die regelmatig in het gezinshuis aanwezig is (werk, stage, oppas). Doe het gesprek in ieder geval altijd met een gezinshuisouder erbij.

Nog geen oplossing gevonden?

Komt u er samen niet uit, dan kunt u ondersteuning vragen van iemand in wie u vertrouwen heeft. Ook kunt u contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg voor cliënten via het telefoonnummer 088-555 10 00 of via www.akj.nl. Elke jeugdige heeft een vertrouwenspersoon bij het AKJ. Deze vertrouwenspersoon kan u helpen om uw klacht goed te verwoorden en toe te lichten. Zij kunnen mee komen naar een vervolg gesprek met de gezinshuisouder en eventueel anderen waarover de klacht is ingediend.

Wanneer deze gesprekken de klacht niet kunnen op lossen dan kunt u een gesprek plannen met de directie van Thorzo. Via info@Thorzo.nl kunt u dit gesprek aanvragen. Ook bij dit gesprek kunt u iemand mee nemen die u vertrouwt. Dit kan de vertrouwenspersoon van het AKJ zijn.

Als deze gesprekken over uw klacht niet helpen dan kunt u een klacht indienen bij een onafhankelijke organisatie. Dit kunt u doen bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. De procedure die bij onvrede of een klacht wordt gevolgd, vindt u op de website www.klachtenportaalzorg.nl. Op deze website kunt u een klachtenformulier invullen.

Onze gegevens:

  • Zorgorganisatie ThorZo lidnummer: 6257
  • Gezinshuis Thor lidnummer: 6257
  • Gezinshuis ‘T KlaverkeVeer Lidnummer: 13670
  • Gezinshuis Novo Horizon lidnummer: 13677
  • Gezinshuis Jonel lidnummer: 8408
  • Gezinshuis Avélie en Avelie 1 lidnummer: 8048
  • Gezinshuis Math&Mirjan lidnummer: 13671
  • Gezinshuis SterQ Samenwerk lidnummer 15240
  • Gezinshuis SamSam lidnummer 14986
Klachtenportaal zorg