Wie?

ThorZo gezinshuizen Limburg

ThorZo is een kleinschalige zorgorganisatie voor gezinshuizen. We begeleiden gezinshuisouders bij de start van hun gezinshuis en ondersteunen hen bij de dagelijkse praktijk. Wij werken in het samenwerkingsverband HOOM samen met onderstaande partijen:

Ons team bestaat uit gezinshuisouders die met hun voeten in de klei staan en uit professionals met veel werkervaring bij zorgorganisaties en gemeenten. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat we de gezinshuizen op alle gebieden kunnen ontzorgen. Onze vijf belangrijkste kernwaarden zijn: professioneel, samenwerken, eenvoudigheid, ondernemend en dichtbij de jongeren. Dit betekent; vaste gezichten, korte lijnen en zo weinig mogelijk bureaucratie.

Onderweg hebben mensen die deze waarden delen en willen inzetten binnen hun eigen gezinshuis zich bij ThorZo aangesloten zodat we samen sterker staan en kennis en ervaringen kunnen delen. Hierdoor zijn we gegroeid naar een zorgaanbieder met tien gezinshuizen. We beschikken over een goed netwerk en zijn bekend met de ontwikkel en sterke punten van deze regio.

Rebecca Jones en Erik Hamers

CONTACT MET ONS

Wat?

  • Wij bieden een huiselijk plek voor kinderen en jongeren die tijdelijk, of voor langere tijd, niet in hun eigen gezin kunnen verblijven.

  • Wij ondersteunen gezinshuizen bij hun dagelijkse zorginhoudelijke behoeften.

  • Wij werven en selecteren nieuwe gezinshuizen.

  • Wij promoten gezinshuizen

  • Wij blijven een kleine overzichtelijke¬† zorgorganisatie met vaste gezichten, korte lijnen en zo weinig mogelijk bureaucratie.

  • Samengevat; Praktische zorg en ondersteuning op maat.

CONTACT MET ONS

Hoe?

Voor iedereen die onze waarden deelt en een gezinshuis heeft of zou willen opzetten is ThorZo een partner met kennis van zaken en 24/7 beschikbaar voor praktische en oplossingsgerichte ondersteuning. Voorbeelden van deze ondersteuning staan hieronder benoemd;

Elektronisch Client Dossier

Kwaliteits- handboek en keurmerk

Intervisiegroep

Maatwerk cursussen in Zuid-Limburg

Ondersteuning van GZ psycholoog

Ondersteuning bij een EVC traject

Contract beheer

Garantie van inkomsten

Instroomgarantie

Ondersteuning door pedagogisch begeleider

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een plek waar kinderen en jongeren soms tijdelijk, soms langdurig kunnen opgroeien. Elk gezinshuis heeft zijn eigen karakter, maar er is altijd een huiselijke setting met professionele sociaal-pedagogische ondersteuning die 24 uur per dag en 7 dagen per week de kinderen onder zijn hoede heeft binnen deze setting.

CONTACT MET ONS