Gezinshuisouder worden?

 • Wanneer u al een gezinshuis heeft, of pleegouder bent, dan zult u zeer waarschijnlijk al een screening doorlopen hebben bij een zorgaanbieder en/of franchise organisatie. Wij gaan dan niet de hele sreening opnieuw doen maar zullen hier een maatwerk traject van maken.

 • Wanneer u meer informatie wilt of een afspraak wilt maken dan kunt u contact opnemen met Erik Hamers. Dit kan via de mail erik@thorzo.nl of telefoon op 06-14731488.

CONTACT MET ONS

Gezinshuisouder aan het woord

Er is een open communicatie en er wordt binnen een normale termijn gereageerd op elkaar. Men weet waar ze het over hebben. Het is duidelijk dat er voldoende ervaring is om met diverse jongeren om te gaan. Bij twijfel wordt er onderling casuïstiek besproken, tijdens de intervisie, om achter andere hulpmiddelen of oplossingen te komen. Er is een overzichtelijk programma om te rapporten en doelen te beschrijven. Kortom we hebben een goede samenwerking!  Miranda, gezinshuisouder

Wilt u een gezinshuis beginnen?

Kinderen kunnen het beste opgroeien in een gezinsverband en we zetten ons daarom met hart en ziel in om dit voor zo veel mogelijk kinderen mogelijk te maken. Daarvoor zijn gezinshuisouders nodig. Wij helpen jouw op je eigen manier een veilig thuis te bieden aan uithuisgeplaatste kinderen/jeugdigen

Als gezinshuisouder heb je al je handen vol, daarom zorgen wij voor alle regelzaken. Daarnaast is er een GZ psycholoog beschikbaar en is er begeleiding door een gezinshuisbegeleider. Omdat jij er 24/7  voor de jongere bent, zijn wij er 24/7 voor jou!

 • Wilt u het verschil maken voor kinderen/jeugdigen met complexe problematiek?
 • Wilt u uw (toekomstige) huis openstellen?
 • U wilt het op uw eigen manier regelen maar er niet alleen voor staan?
 • Bent u misschien al pleegouder en wilt u een overstap maken?
 • Heeft u een MBO opleiding op sociaal pedagogisch/didactisch gebied of relevante en actuele werkervaring waarmee een EVC procedure gestart kan worden?

Stap 1. Het intake gesprek

Er zijn een aantal basis eisen waaraan een gezinshuisouder moet voldoen. In een eerste gesprek wordt onderzocht of aan deze basiseisen voldaan kan worden en welke motivatie bronnen aanwezig zijn. De basis eisen staan hieronder beschreven;

 • U beschikt over een MBO opleiding op sociaal pedagogisch of didactisch gebied. Of relevante en actuele werkervaring waarmee een EVC procedure gestart kan worden.
 • U kunt de kinderen opvangen in uw eigen woning.
 • U heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag.
 • U bent bereid zelfstandig ondernemer te worden. dit betekent dat u zich moet inschrijven bij de kamer van koophandel.

Stap 2. Huisbezoek

Een interview met het hele gezin. Dit huisbezoek heeft een informele sfeer.

Stap 3. Portfolio en ondernemingsplan

De aspirant gezinshuisouder schrijft een ondernemingsplan en portfolio. Zij krijgen hiervoor een format van Thorzo aangereikt.

Stap 4. Bespreken portfolio en ondernemingsplan.

De aspirant gezinshuisouders geven een toelichting. Thorzo toetst of het portfolio en het ondernemingsplan voldoende informatie bevat om een onderbouwde afweging van geschiktheid te kunnen maken.

Stap 5. De Persoonlijkheidstest en competentietoets

Met behulp van een online test wordt een persoonlijkheidstest afgenomen.  Deze wordt aangevuld met een competentie interview

Stap 6. Bespreken persoonlijkheidstest en competentie interview

De uitslagen worden besproken. Daarbij wordt ook een koppeling gemaakt met het portfolio en het ondernemingsplan.

Stap 7. Eindgesprek

Eindgesprek met oordeel geschikt of (nog) niet geschikt. Bij een positieve beoordeling zal meteen het contract getekend kunnen worden.

CONTACT MET ONS